pasirinkite miestą

Registracija

pasirinkite miestą

Registracija

Mokamų paslaugų teikimo tvarka2014 - 01 - 09

1. UAB „MediCA klinika“ teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su Teritorine ligonių kasa, kurioje numatytas teikiamų paslaugų sąrašas, teikimo tvarka ir suma. 2. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos paslaugos bei skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, yra nemokamos. 3. Mokamos paslaugos teikiamos šiais atvejais: 3.1 Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams (išskyrus būtinąją pagalbą); 3.2 Kai apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu asmuo atvyko be siuntimo ir nesant būtinajai pagalbai. Tuo atveju, jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto; 3.3 Jei paciento ar jo įstatyminio atstovo pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ar jo įstatyminis atstovas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui; 3.4 Kai paslaugos teisės aktais nustatytos kaip mokamos; 3.5 Už laboratorinius tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą ir šeimos gydytojai skiria paciento pageidavimu; 3.6 Už skiepus, neįtrauktus į profilaktinių skiepijimų kalendorių; 3.7 Jeigu kreipiasi užsienio pilietis, o tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų mokėjimo tvarka; 3.8 Paslaugoms, kurių apmokėjimui numatyta suma pagal sutartį su teritorine ligonių kasa yra viršyta ir klinikos administracija pacientą,s matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti; 3.9 Už nemedicinines paslaugas. 3.10 Pacientas ar jo įstatyminis atstovas turi būti informuotas apie galimybę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas paslaugas, o pasirinkimas gauti mokamą paslaugą turi būti patvirtinamas paciento ar jo įstatyminio atstovo parašu Paciento sutikimo formoje. 3.11 Jeigu pacientas nori atlikti mokamą profilaktinį sveikatos patikrinimą, į kurį įeina psichiatro ištyrimas, jis informuojamas, kad turi kreiptis į psichikos sveikatos centrą, kuriame yra prisirašęs. Už psichiatro ištyrimą pacientas sumoka papildomai psichikos sveikatos centro nustatytą kainą. 3.12 Informaciją apie UAB „MediCA kliniką“ teikiamų paslaugų kainas pacientas gali sužinoti registratūroje bei pas savo šeimos gydytoją ir odontologą.